Data posiedzenia:
2022-11-14

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2022 rok.
4.Zamknięcie obrad.


Uwagi:
Miejsce: Ośrodek Kultury Andaluzja w Piekarach Śląskich przy ul. Oświęcimskiej 45.
Godz. 15:30