Data posiedzenia:
2022-10-27

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał - wykaz w załączeniu.
4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Piekary Śląskie za rok 2021/2022.
5. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych.
6. Informacja Prezydenta Miasta Piekary Śląskie o oświadczeniach majątkowych złożonych przez pracowników Urzędu Miasta i kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
7. Informacja Prezydenta Miasta z działalności Urzędu Miasta za okres międzysesyjny.
8. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta z działalności Rady Miasta za okres międzysesyjny.
9. Przyjęcie protokołu LIII sesji Rady Miasta Piekary Śląskie w dniu 29 września 2022 roku.
10. Komunikaty, interpelacje oraz zapytania, wnioski i wolne głosy radnych.
11. Zamknięcie obrad.


Uwagi:
Miejsce: Ośrodek Kultury Andaluzja w Piekarach Śląskich przy ul. Oświęcimskiej 45.
Godz. 10:00