W sprawie:
określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu

Data uchwaly:
2022-11-24

Numer uchwaly:
LVI/593/22

Podjeta przez:
Rada Miasta Piekary Śląskie

Uchwala wchodzi w zycie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą od dnia 27 października 2022 r.

Jednolity identyfikator aktu: http://dzienniki.slask.eu/ActDetails.aspx?year=2022&poz=7653