Zarządzenie Nr ORo.0050.760.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/466/17 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli