BKP.2110.31.2022

 

 

 

 

INFORMACJA

o nierozstrzygnięciu VII naboru na wolne stanowisko urzędnicze

głównego specjalisty Biura Informatyki

w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84; 41-940 Piekary Śląskie

 

 

Prezydent Miasta Piekary Śląskie informuje, że zakończono procedurę wolnego i konkurencyjnego  VII  naboru na wolne stanowisko urzędnicze głównego specjalisty Biura Informatyki w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie, w wyniku której nie wybrano żadnego kandydata. 

 

Uzasadnienie

 

               W terminie składania aplikacji tj. od 20 października 2022r. do 3 listopada 2022r. do Urzędu Miasta Piekary Śląskie wpłynęła jedna oferta konkursowa, która ze względu na braki formalne została odrzucona przez Komisję Rekrutacyjną.

 

 

 

                                                                                                                     

 

Termin i miejsce publikacji informacji:

 

Informację o nierozstrzygnięciu VII naboru na wolne stanowisko urzędnicze głównego specjalisty Biura Informatyki w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie publikuje się od dnia 24 listopada  2022r. do dnia 28 lutego 2023r. poprzez jej zamieszczenie:

1)    w Biuletynie Informacji Publicznej  www.bip.piekary.pl (zakładka: „Nabór na stanowiska”/Kategoria „Informacje o wynikach naborów”),

2)    na stronie internetowej miasta www.piekary.pl (Wirtualny Urząd zakładka „Nabór na stanowiska”),

3)    na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84 (parter).

 

 

 

Piekary Śląskie, dnia 24 listopada 2022r.                                                          

   Prezydent Miasta

  Piekary Śląskie

 

                                                                                                                                (-) Sława Umińska-Duraj