Zarządzenie Nr ORo.0050.755.2022

Prezydenta Miasta Piekary Śląskie

z dnia 23 listopada 2022 roku

 

 

w sprawie: wsparcia realizacji zadania publicznego pn. Turniej mikołajowy APN Olimpia dla najmłodszych z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie