Zarządzenie Nr ORo.0050.748.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 22 listopada 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość gruntową, położoną w Piekarach Śląskich przy ulicy Kosynierów, przeznaczoną do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat.