Zarządzenie Nr ORo.0050. 752 .2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej obciążającej nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Piekary Śląskie, objętą księgą wieczystą nr GL1T/00049666/0.