Data posiedzenia:
2022-11-28

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
1.Otwarcie i przywitanie.
2.Przyjęcie protokołu nr II/22 sesji Młodzieżowej Rady Miasta Piekary Śląskie.
3.Ślubowanie radnej Młodzieżowej Rady Miasta nieobecnej wcześniej.
4.Omówienie zasad funkcjonowania UM oraz instytucji miejskich.
5.Dyskusja na temat utworzenia Komisji tematycznych - utworzenie szkicu regulaminu pracy Komisji.
6.Omówienie organizacji Jubileuszu MRM w Piekarach Śląskich.
7.Sprawy bieżące.
8.Zakończenie sesji.


Uwagi:
Miejsce: sala 201 Urząd Miasta Piekary Śląskie przy ul. Bytomskiej 84.
Godz. 17:00.