Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu