Zarządzenie Nr ORo.0050.720.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie: powołania Komisji ds. kontroli i oceny realizacji zadań publicznych Gminy Piekary Śląskie w zakresie wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej na terenie miasta Piekary Śląskie w roku 2022 pn. "Prowadzenie szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym stowarzyszeń i klubów sportowych prowadzących działalność na terenie miasta Piekary Śląskie"