Zarządzenie Nr ORo.0050.710.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 3 listopada 2022  roku w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego, nieograniczonego na oddanie w najem lokalu użytkowego, położonego w Piekarach Śląskich przy ulicy Bytomskiej 72 oraz w sprawie powołania Komisji przetargowej