Data posiedzenia:
2022-09-29

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Prezentacja projektów wybranych w ramach tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego.
4. Sprawozdanie z działalności spółek z udziałem Miasta Piekary Śląskie za rok 2021 (druk nr 787).
5. Informacja o:
1) przebiegu wykonania budżetu Miasta Piekary Śląskie za I półrocze 2022 r. (druk nr 788),
2) przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury Miasta Piekary Śląskie za I półrocze 2022 r. (druk nr 789),
3) kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Piekary Śląskie na dzień 30 czerwca
2022 r. (druk nr 790).
6. Rozpatrzenie projektów uchwał - zgodnie z wykazem.
7. Informacja Prezydenta Miasta z działalności Urzędu Miasta za okres międzysesyjny.
8. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta z działalności Rady Miasta za okres międzysesyjny.
9. Przyjęcie protokołu LII sesji Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 25 sierpnia 2022 r.
10. Komunikaty, interpelacje oraz zapytania, wnioski i wolne głosy radnych.
11. Zamknięcie obrad.