Zarządzenie Nr ORo.0050.680.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 25 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego, określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 w ramach Celu Operacyjnego Nr 2: Profilaktyka uzależnień - Organizacja imprez mikołajkowych dla dzieci specjalnej troski z terenu Piekar Śląskich oraz powołania Komisji Konkursowej do spraw oceny w/w ofert.