Zarządzenie Nr ORo.0050. 676 .2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 24 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego, ograniczonego na sprzedaż udziału 333/1000 części w prawie własności zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej przy ulicy Jaworowej w Piekarach Śląskich.