Zarządzenie Nr ORo.0050.656.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 14 października 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr ORo.0050.35.2020 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy i finansowania terroryzmu