Zarządzenie Nr ORo.0050.671.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 21 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych w 2023 roku