Zarządzenie Nr ORo.0050.670.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 18 października 2022 r. w sprawie określenia wzoru oraz szczegółowego trybu realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej