Zarządzenie Nr ORo.0050.667.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 18 października 2022 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych.