Zarządzenie Nr ORo.0050.649.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 września 2022 roku w sprawie: organizacji akcji zimowej od 1 listopada 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r.