Zarządzenie Nr ORo.0050.648.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 7 października 2022 roku w sprawie: wsparcia realizacji zadania publicznego p.n. "Obchody 110 rocznicy powstania Śląskiego Chóru Górniczego POLONIA HARMONIA" z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie