Zarządzenie Nr ORo.0050.642.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 7 października 2022 roku w sprawie zmian budżetu miasta na 2022 r.