Zarządzenie Nr ORo.0050.640.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 7 października 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomości gruntowe, położone w Piekarach Śląskich na Osiedlu Andaluzja,  przeznaczone do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat.