Zarządzenie Nr ORo.0050.635.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia  7 października 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego lokal użytkowy, położony w Piekarach Śląskich przy ulicy Gen. Leopolda Okulickiego 1, przeznaczony do oddania w najem w drodze przetargu.