Zarządzenie Nr ORo.0050.622.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 30 września 2022 roku w sprawie zmiany planu wydatków budżetu miasta na 2022 r. w układzie zadaniowym