Zarządzenie Nr ORo.0050.621.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 30 września 2022 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Piekary Śląskie na lata 2022-2052