Zarządzenie Nr ORo.0050.616.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 30 września 2022 roku w sprawie zmian budżetu miasta na 2022 r.