Zarządzenie Nr ORo.0050.628.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 4 października 2022 roku w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość gruntową, położoną w Piekarach Śląskich przy ulicy Ks. Józefa Krupy  przeznaczoną do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat.