Data posiedzenia:
2022-08-25

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.Ślubowanie radnej Miasta Piekary Śląskie.
4.Wręczenie gratulacji dyrektorom miejskich placówek oświatowych obejmującym funkcje w nowym roku szkolnym wraz z wręczeniem podziękowań ustępującym dyrektorom.
5.Przedstawienie sprawozdania z działalności Młodzieżowej Rady Miasta Piekary Śląskie w kadencji 2021/2022.
6.Rozpatrzenie projektów uchwał - wykaz w załączeniu.
7.Informacja Prezydenta Miasta z działalności Urzędu Miasta za okres międzysesyjny.
8.Informacja Przewodniczącego Rady Miasta z działalności Rady Miasta za okres międzysesyjny.
9.Przyjęcie protokołu LI sesji Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 28 czerwca 2022 r.
10.Komunikaty, interpelacje oraz zapytania, wnioski i wolne głosy radnych.
11.Zamknięcie obrad.


Uwagi:
Miejsce: Ośrodek Kultury Andaluzja w Piekarach Śląskich przy ul. Oświęcimskiej 45.
Godz. 10:00