Druk nr 802 - projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2022 rok