Zarządzenie Nr ORo.0050.604.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 21 września 2022 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego, nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na okres pięciu dni części nieruchomości gruntowych, położonych w Piekarach Śląskich oraz w sprawie powołania Komisji przetargowej.