Zarządzenie Nr ORo.0050.602.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 21 września 2022 roku w sprawie oddania w dzierżawę na okres pięciu dni części nieruchomości gruntowych, położonych w Piekarach Śląskich w drodze przetargu