Zarządzenie Nr ORo.0050.605.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 21 września 2022 roku w sprawie: wprowadzenia "Regulaminu okresowych ocen pracowników Urzędu Miasta Piekary Śląskie zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych będących samodzielnymi pracodawcami samorządowymi"