Data posiedzenia:
2022-09-26

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Dyskusja na temat gospodarki odpadami na terenie miasta Piekary Śląskie.
4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał zgodnie z wykazem zawartym w załączniku.
5. Przyjęcie protokołu nr 46/22 posiedzenia Komisji w dniu 27 czerwca 2022 r.
6. Sprawy bieżące, wnioski i wolne głosy radnych.
7. Zamknięcie obrad.


Uwagi:
Miejsce: sala 201 Urząd Miasta w Piekarach Śląskich przy ul. Bytomskiej 84.
Godz. 14:00.

W obradach mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby