Data posiedzenia:
2022-09-27

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia Komisji.
3.Przyjęcie protokołu nr 42/22 posiedzenia Komisji w dniu 23 sierpnia 2022 r.
4.Spotkanie z mażoretką UKS "Azaria" oraz reprezentantem Polski w kajakarstwie - mieszkańcami miasta Piekary Śląskie.
5.Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zawartego w druku nr 796.
6.Informacja na temat niepublicznych placówek oświatowych na terenie miasta Piekary Śląskie.
7.Informacja na temat działalności Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Św. Joanny Beretty Molli w Piekarach Śląskich.
8.Omówienie wydarzeń kulturalnych w okresie wakacyjnym na terenie miasta Piekary Śląskie.
9.Wnioski radnych i sprawy bieżące.
10.Zamknięcie obrad.
Uwagi:
Miejsce: sala 201 Urząd Miasta w Piekarach Śląskich przy ul. Bytomskiej 84.
Godz. 08:30.

W obradach mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby