Data posiedzenia:
2022-09-27

Status:
Planowane

Porzadek posiedzenia:
1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu nr 39/22 posiedzenia Komisji w dniu 23 sierpnia 2022 r.
4.Zasady działania i sposoby powiadamiania mieszkańców o zagrożeniu bezpieczeństwa - informacja Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Piekary Śląskie.
5.Formy pomocy osobom bezdomnym - informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich.
6.Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zawartego w druku 794.
7.Korespondencja.
8.Wnioski radnych i sprawy bieżące.


Uwagi:
Miejsce: sala 201 Urząd Miasta w Piekarach Śląskich przy ul. Bytomskiej 84.
Godz. 12:00.

W obradach mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby