Ogłoszenie nr BKP.2110.29.2022

 

Prezydent Miasta Piekary Śląskie

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze

inspektora Referatu Gospodarki Komunalnej

w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 84; 41-940 Piekary Śląskie