Zarządzenie nr ORo.0050.558.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 5 września 2022 r. w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego pn. "Wsparcie osób chorych onkologicznie - utrzymanie kontaktu z chorwacką grupą wsparcia" z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie