Zarządzenie Nr ORo.0050.549.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla rachunku, na którym Miasto Piekary Śląskie gromadzi środki z Funduszu Pomocy