Zarządzenie Nr ORo.0050.542.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie założeń do projektu budżetu Miasta Piekary Śląskie na rok 2023