Zarządzenie nr ORo.0050.536.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie uchylenia w części zarządzenia nr ORo.0050.502.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian budźetu miasta na 2022 r.