Zarządzenie Nr ORo.0050.530.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków jednostek budżetowych oraz w planie finansowym Urzedu Miasta Piekary Śląskie na 2022 r.