Zarządzenie Nr ORo.0050.528.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 19 sierpnia 2022 roku w sprawie: unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego, określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 w ramach Celu Operacyjnego Nr 2: Profilaktyka uzależnień - Zagospodarowanie czasu wolnego piekarskich dzieci i młodzieży obejmujące realizację zajęć profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, w tym uzależnieniom behawioralnym.