Zarządzenie Nr ORo.0050.518.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały  w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Piekary Śląskie w 2022 r.