Link do postępowania https://josephine.proebiz.com/pl/tender/29888/summary

Uwaga zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 12.09.2022 r. Godziny składania i otwarcia bez zmian.