Zarządzenie nr ORo.0050.491.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 8.08.2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów określających zasady i tryb korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Miasta Piekary Śląskie