Zarządzenie Nr ORo.0050.482.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego niezabudowane nieruchomości gruntowe, położone w Piekarach Śląskich w rejonie ulicy Parkowej i ulicy Granicznej przeznaczone do zbycia w drodze bezprzetargowej, na zasadzie zamiany oraz w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w Piekarach Śląskich w rejonie ul. Gen. Jana Sadowskiego