Zarządzenie nr ORo.0050.465.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 3.08.2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość lokalową przeznaczoną do sprzedaży na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowego udziału w prawie własności niewydzielonej części działki gruntu