Zarządzenie nr ORo.0050.463.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 29.07.2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Piekary Śląskie na lata 2022-2049