Zarządzenie nr ORo.0050.462.2022 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 29.07.2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla rachunku, na którym Miasto Piekary Śląskie gromadzi środki z Funduszu Pomocy